America (L')


Maritemu é sciutu all’ america e nun mi scrivi
Maritemu é sciutu all’ america e nun mi scrivi
[Sarà ca sí pigghiatu
Mannaggia a l’america e ci ’nci va
Sarà ca sí pigghiatu n’ americana] (bis)

E iddhu sí pigghiatu n’ americana
E iddhu sí pigghiatu n’ americana
[E iu mi l’aggiu ’cchiatu
Mannaggia a l’america e ci ’nci va
E iu mi l’aggiu ’cchiatu nu paisanu] (bis)

Cento cinquanta lire tu m’é mannatu
Cento cinquanta lire tu m’é mannatu
[Mancu pí lla farina
Mannaggia a l’america e ci ’nci va
Mancu pí lla farinam’ hannu bbastatu] (bis)

Iu lassu tri piccinni e n’ acchiu quattru
Iu lassu tri piccinni e n’ acchiu quattru
[Cittu maritu miu
Mannaggia a l’america e ci ’nci va
Cittu maritu miu ca nun é nienti] (bis)

Cittu maritu miu ca nun é nienti
Cittu maritu miu ca nun é nienti
[U luni lu mannamu
Mannaggia a l’america e ci ’nci va
U luni lu mannamu a lu cunventu] (bis)